නවතම ලිපි

ඔබ බළලෙකු ලබා ගත යුතුද? සලකා බැලිය යුතු කරුණු 4ක්

ඔබ බළලෙකු ලබා ගත යුතුද? සලකා බැලිය යුතු කරුණු 4ක්

Should You Get A Cat? 4 Things To Consider Cute, cuddly, and clever, cats are some of the most beloved pets for a reason. As of 2021, PetKeen’s cat ownership statistics show that...
The Black Maine Coon Cat: A Guide

The Black Maine Coon Cat: A Guide

The Black Maine Coon Cat: A Guide ඔබේ පරමාදර්ශී බළලා විස්තර කිරීමට වචන කිහිපයක් කුමක් විය හැකිද? එය විශාල, සිනිඳු සහ හුරුබුහුටි වේවිද? මට නියම ජාතියක් තියෙනවා...
බළලුන්ගේ මීයන්ගේ තුවාලයක් සඳහා ප්‍රතිකාර - දැන ගැනීමට උපදෙස් 5 ක්

බළලුන්ගේ මීයන්ගේ වණ සඳහා ප්‍රතිකාර - දැන ගැනීමට උපදෙස් 5 ක්

බළලුන්ගේ මීයන්ගේ වණ සඳහා ප්‍රතිකාරය බළලුන්ගේ මීයන්ගේ වණ, උදාසීන වණ ලෙසද හැඳින්වේ, ඔබේ බළලාගේ තොල්වලට බලපාන දරුණු ලෙස පෙනෙන තුවාල වේ. ඔවුන් කොටසක්...
Capybara සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

Capybara සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද?

Capybara සඳහා කොපමණ මුදලක් වැය වේද? Capybara සාපේක්ෂව නව සුරතල් සතෙකු වන අතර සුරතල් කර්මාන්තයේ ජනප්රිය වෙමින් පවතී. දකුණු සහ මධ්‍යම ඇමරිකාවෙන් පැමිණි මෙම සුවිශේෂී සත්වයා...
Capybara ගැන ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු 5ක්

Capybara ගැන ඔබ දැනගත යුතු වැදගත් කරුණු 5ක්

Capybara පිළිබඳ වැදගත් කරුණු මෙම සුන්දර සත්වයා කිනිතුල්ලන් බවට පත් කරන්නේ කුමක් දැයි ඔබ කල්පනා කරන්නේ නම්, කියවන්න. Capybara යනු ශාක භක්ෂක වේ. ඔවුන් කුඩා පවුල් කණ්ඩායම්වල ජීවත් වන අතර වේගවත් පිහිනුම්කරුවන් වේ. ඔවුන්...
Capybara වෙනත් සතුන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ කුමක්ද?

Capybara වෙනත් සතුන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ කුමක්ද?

Capybara වෙනත් සතුන්ගෙන් වෙනස් වන්නේ කුමක්ද? කැපිබරාස් විශේෂ වන්නේ කුමක් දැයි ඔබ කවදා හෝ කල්පනා කර ඇත්නම්, ඔබ නියම ස්ථානයට පැමිණ ඇත. මෙම ලිපියෙන් අර්ධ ජලජ ශාක භක්ෂකයන්ගේ සමාජශීලිත්වය සහ...