Zasady i warunki

Warunki korzystania z usługi petsguide.info

 

Poniżej znajdują się warunki korzystania z  https://petsguide.info Przeczytaj je uważnie. Jeśli chcesz się z nami skontaktować w związku z jakimkolwiek aspektem poniższych warunków korzystania z naszej strony internetowej, skontaktuj się z nami pod adresem info@petsguide.info

Uzyskując dostęp do treści Pets Guide (zwanej dalej stroną internetową) wyrażasz zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie, a także akceptujesz naszą politykę prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z warunków, nie powinieneś kontynuować korzystania z witryny i natychmiast opuścić.

Zgadzasz się, że nie będziesz korzystać ze strony internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych z prawem oraz że będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Zgadzasz się nie używać ZwierzakiPrzewodnik.info strony internetowej w sposób, który może pogorszyć wydajność, uszkodzić lub manipulować treściami lub informacjami dostępnymi na stronie lub zmniejszyć ogólną funkcjonalność strony.

Zgadzasz się nie naruszać bezpieczeństwa witryny ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do zabezpieczonych obszarów witryny ani nie podejmować prób uzyskania dostępu do jakichkolwiek poufnych informacji, które według Ciebie znajdują się w witrynie lub serwerze, na którym są one hostowane.

Zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia, wydatki, straty, odpowiedzialność, koszty, w tym opłaty prawne poniesione przez nas w wyniku naruszenia warunków niniejszej umowy i na które zgodzisz się, jeśli będziesz nadal korzystać z witryny.

Powielanie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, zarówno online, jak i offline, jest surowo zabronione. Prace na stronie oraz obrazy, logo, tekst i inne tego typu informacje są własnością https://petsguide.info  (o ile nie zaznaczono inaczej).

 

Odpowiedzialność

Chociaż staramy się być całkowicie dokładni w informacjach prezentowanych na naszej stronie i staramy się, aby były jak najbardziej aktualne, w niektórych przypadkach niektóre informacje, które znajdziesz na stronie, mogą być nieco nieaktualne.

Pets Guide zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek w informacjach znalezionych na stronie w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

 

Zmiana Warunków użytkowania

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i rewizji ww. Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 22/11/2021

 

Zobacz także: ウェブ サイ レビュー