പുതിയ ലേഖനങ്ങൾ

ബ്ലാക്ക് മെയ്ൻ കൂൺ പൂച്ച: ഒരു വഴികാട്ടി

ബ്ലാക്ക് മെയ്ൻ കൂൺ പൂച്ച: ഒരു വഴികാട്ടി

ബ്ലാക്ക് മെയ്ൻ കൂൺ പൂച്ച: ഒരു ഗൈഡ് നിങ്ങളുടെ അനുയോജ്യമായ പൂച്ചയെ വിവരിക്കാൻ കുറച്ച് വാക്കുകൾ എന്തായിരിക്കും? അത് വലുതും മൃദുലവും ഇണങ്ങുന്നതുമായിരിക്കുമോ? എനിക്ക് തികഞ്ഞ ഇനം ഉണ്ട് ...
പൂച്ചകളിലെ എലി അൾസറിനുള്ള ചികിത്സ - അറിയേണ്ട 5 നുറുങ്ങുകൾ

പൂച്ചകളിലെ എലി അൾസറിനുള്ള ചികിത്സ - അറിയേണ്ട 5 നുറുങ്ങുകൾ

പൂച്ചകളിലെ എലി അൾസറിനുള്ള ചികിത്സ പൂച്ചകളിലെ എലി അൾസർ, ഇൻഡോലന്റ് അൾസർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു, ഇത് നിങ്ങളുടെ പൂച്ചയുടെ ചുണ്ടുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ മുറിവുകളാണ്. അവർ ഭാഗമാണ്...
ഒരു Capybara വില എത്രയാണ്?

ഒരു Capybara വില എത്രയാണ്?

ഒരു Capybara വില എത്രയാണ്? താരതമ്യേന പുതിയ വളർത്തുമൃഗമാണ് കാപ്പിബാര, വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തിൽ ഇത് ജനപ്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ തെക്ക്, മധ്യ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈ അതുല്യ മൃഗം...
നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാപ്പിബാരയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ

നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാപ്പിബാരയെക്കുറിച്ചുള്ള 5 പ്രധാന വസ്തുതകൾ

കാപ്പിബാരയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വസ്‌തുതകൾ ഈ ഓമനത്തമുള്ള മൃഗത്തെ ടിക്ക് ആക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വായിക്കുക. കാപ്പിബാറസ് സസ്യഭുക്കുകളാണ്. അവർ ചെറിയ കുടുംബ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ താമസിക്കുന്നു, വേഗത്തിൽ നീന്തുന്നവരാണ്. അവർ...
കാപ്പിബാരയെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

കാപ്പിബാരയെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്?

കാപ്പിബാരയെ മറ്റ് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? കാപ്പിബരാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ശരിയായ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ ലേഖനം അർദ്ധ ജല സസ്യഭുക്കിന്റെ സാമൂഹികതയും...
കാപ്പിബാര നല്ല വളർത്തുമൃഗമാണോ?

കാപ്പിബാര നല്ല വളർത്തുമൃഗമാണോ? - അറിയാനുള്ള 5 നുറുങ്ങുകൾ

കാപ്പിബാര നല്ല വളർത്തുമൃഗമാണോ? കാപ്പിബാര നല്ല വളർത്തുമൃഗമാണോ? ഈ മൃഗങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമാനായതിനാൽ ഒരു ചാട്ടത്തിൽ നടക്കാൻ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അവർ മറ്റ് കാപ്പിബാറകളെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അവ ആകാം...