Ki jan yo siviv yon atak Hyena - Gid la ultim

0
106
Ki jan yo siviv yon atak Hyena - Gid la ultim

Ki jan yo siviv yon atak Hyena

 

Hyenas se bèt sovaj ki abite nan anpil pati nan mond lan. Yo li te ye pou scavenging yo ak abitid lachas, ki ka lakòz yon atak sou moun.

Si ou janm jwenn tèt ou nan yon sitiyasyon kote yon iyèn ap atake, men sa ou bezwen fè pou siviv. Premye ak premye, rete kalm epi kenbe tèt ou.

Pa kouri oswa rele - sa yo pral sèlman fè iyèn nan pi agresif.

Si ou kapab ale, fè sa osi vit ke posib.

Si iyèn nan kapab jwenn yon kenbe nan ou, bagay ki pi bon yo fè se goumen tounen!

Eseye frape li nan figi a ak nenpòt bagay ou ka jwenn men ou sou, epi eseye pa kite ale.

Sonje byen: iyèn yo renmen kaptire bèt vivan, kidonk pa kite li pran ou!

Finalman, sonje ke iyèn se natif natal nan Lafrik ak kèk pati nan pwovens Lazi, kidonk sa a se pa yon bèt ke ou pral gen chans rive nan rankontre nan lavi regilye ou.,

Nan blog sa a, nou te dekri tout sa ou bezwen konnen sou ki jan yo siviv yon atak iyèn.

Soti nan diferan kalite hyenas rive kijan pou jere yon sitiyasyon si li rive, gid sa a gen tout bagay.

Se konsa, si ou nan la Savann Afriken oswa k ap viv nan yon vil, asire w ke w ap prepare pou yon atak iyèn lè w li nan blog sa a epi pran prekosyon ki nesesè yo!

 

Ki sa ki yon iyèn?

Si w jwenn tèt ou nan sikonstans malere pou w atake pa yon iyèn, konnen ke li pi bon pou w soti la osi vit ke posib.

Bèt sa yo se gwo, feròs, ak teritoryal - epi yo pa dezòd ak yo.

Si ou jwenn tèt ou nan aklè yon iyèn, rete kalm epi evite fè nenpòt mouvman toudenkou.

Si ou ka kenbe tèt ou an sekirite jiskaske èd rive, se pi bon rezilta a.

Kòm predatè prensipal gwo bèt yo, yon iyèn se souvan responsab pou lanmò elefan ak lyon. Kidonk, si ou wè youn nan bwa, tanpri fè respè epi evite li a tout pri.

 

Èske yon iyèn ta atake yon moun si li rankontre youn?

Hyenas, tankou pifò lòt predatè, gen plis chans pou yo atake fanm ak timoun, osi byen ke gason ki granmoun aje oswa otreman pa kapab defann tèt yo, sepandan tou de espès yo kapab ak detanzantan atake gason adilt ki an sante.

Iyèn takte a se pi danjere nan de espès yo paske li pi gwo pase iyèn nan trase, li gen yon pi gwo tandans pou predasyon, epi li pi agresif.

 

Ki jan yo jere yon atak iyèn si li rive?

Si w pa janm gen chans pou w atake pa yon iyèn, pi bon bagay pou w fè se rete kalm epi eseye deplase lwen yo. Si sa pa posib, pwochen etap la se rele pi piti ke posib pou evite atire atansyon yo.

Si sa pa mache, eseye goumen otank posib.

Hyenas yo pa bèt trè fò epi yo ka fasil pou repouse.

Sonje ke yon pake iyèn anjeneral gen ladan omwen yon adilt ak jiska sis jèn bèt, kidonk pa sipoze atak ou a se. materyèl lone-wolf!

Si tout lòt bagay echwe, sonje rete kalm, rete an sekirite epi kontakte otorite yo.

 

Ki sa iyèn manje?

Hyenas se bèt notwa danjere, ak youn nan predatè ki pi komen nan savann Afriken an.

Hyenas ak tach yo byen li te ye pou kapasite yo nan fouye epi souvan manje sou bouyon yo kite dèyè pa lòt predatè. Men, anplis severite yo, bèt sa yo tou se chasè akonpli epi yo ka fè desann bèt tankou gnou oswa antilope.

Ki sa iyèn manje?

Anplis de sa, yo pral touye ak konsome ensèk, zwazo, leza, ak koulèv.

 

Èske iyèn manje tout kalite manje?

Hyenas yo kapab konsome prèske nenpòt ki matyè òganik, ki gen ladan kadav putrid ak kadav ki enfekte ak anthrax. Yo kapab konsome ak dijere tout pati nan bèt yo eksepte nan pye yo ak cheve nan bèt yo.

Se sèlman konpozan inòganik nan zo yo pase nan aparèy dijestif iyèn a, kòm rès la nan zo a konplètman dijere.

 

Ki jan ou ka pwoteje tèt ou kont yon atak iyèn?

Hyenas yo se youn nan bèt ki pi danjere nan mond lan, epi yo li te ye pou konpòtman agresif yo.

Si ou janm jwenn tèt ou nan yon atak iyèn, sonje sèvi ak tout fòs ou ak ladrès pou goumen ak pwoteje tèt ou.

Lè atak la rive, toujou sonje pwoteje manje ou – pa kite yo vòlè manje oswa bwè ou.

Si ou kapab, eseye kouri nan direksyon opoze a. Ak dènye men pa pi piti, fè otan bri posib lè w ap vwayaje an gwoup pou fè pè nenpòt predatè potansyèl yo. Hyenas yo atire son, kidonk sèvi ak sa nan avantaj ou!

 

Speed

Si w ap soti ak sou nan bwa a, dwe okouran de iyèn. Sa yo gwo chat yo li te ye pou mechanste yo, epi yo ka atake san avètisman. Lè w rankontre youn, aji vit epi eseye fè l pè. Si sa pa mache, goumen tounen itilize tou sa ou genyen nan men.

Pa kouri ale, paske sa a pral sèlman mennen iyèn nan kouri dèyè ou pi agresif.

Sonje ke iyèn nan ap pwobableman pi lou pase ou, kidonk sèvi ak sa a nan avantaj ou pa balanse nan tèt li oswa nan je yo. Kòm toujou, sèvi ak bon sans epi kenbe san ou sou ou lè nan sitiyasyon ki riske.

 

Adrès

Pa kite yon iyèn genyen! Nan gid final sa a, nou pral moutre ou kijan pou siviv yon atak iyèn. Si w suiv konsèy ki nan atik sa a, w ap kapab kenbe tèt ou epi rete an sekirite.

Sonje byen: iyèn yo se chapote epi yo pa pral atake moun si yo pa santi yo menase. Yo se sitou scavengers, kidonk pa kite yo kwè ke yo ka jwenn manje a ke ou te estoke moute.

Si yo atake, goumen pi byen ke ou kapab. Hyenas yo timid e yo pè moun, kidonk fè plis bri ke posib epi rete kalm.

dènye men pa pi piti, sonje ke iyèn yo se sitou scavengers epi yo pa pral atake moun si yo pa santi yo menase.

 

Adrès

Hyenas yo se predatè ki pè e yo ka yon vrè nwuizans. Asire w ke w ap ajou sou enfòmasyon kote atak iyèn yo, paske yo se popilè pou vize moun nan dèyè. Si w ap viv nan yon zòn kote iyèn yo komen, li enpòtan pou konstwi yon kloti perimèt solid oswa kenbe jaden ou byen konsève.

Iyèn jivenil yo se pi agresif yo epi yo ka danjere kidonk veye pou yo.

Si ou gen bèt - tankou chwal, kochon, ak poul - asire w ke yo kenbe yo andedan tout tan.

Finalman, si w pa janm gen chans pou w atake yon iyèn, konnen siviv gen anpil chans si w suiv konsèy senp sa yo.

 

Ki jan yo lachas

Hyenas yo se youn nan predatè ki pi komen nan Afrik, epi yo ka byen danjere. Si yo atake, goumen ak mòde ak grate je oswa figi iyèn la jiskaske li lage ou. Fè tèt ou pi piti ke posib epi kouri nan yon lòt direksyon si sa nesesè.

Kenbe nan tèt ou ke iyèn konte anpil sou sans yo nan sant yo jwenn bèt, kidonk toujou kenbe odè ou desann. Si ou janm jwenn tèt ou nan yon atak iyèn, ou pa bezwen pè sèvi ak pwòp fòs ou ak ensten yo ale.

 

Ki sa ki fè

Hyenas se scavengers epi yo pral atake nenpòt bagay ki pran sant bèt. Si ou janm jwenn tèt ou nan yon atak iyèn, pi bon bagay pou w fè se rete kalm epi sonje anviwònman ou. Eseye fè tèt ou pi piti ke posib pou evite ke yo wè oswa kenbe.

Si w kapab distrè iyèn nan lè w fè anpil bri oswa voye manje nan fason yo, sa ka achte w kèk tan jiskaske èd rive.

Sonje byen, iyèn yo se chapote epi yo pa fasil pou atake yon moun ki pa yon sous manje potansyèl. Kidonk, si ou janm nan yon sitiyasyon konsa, eseye rete an sekirite epi sonje sa pou w fè!

 

Èske ou ta dwe prepare pou Hyenas

Hyenas se scavengers epi yo ka jwenn nan anpil pati nan mond lan. Anjeneral yo se bèt timid ak timid, men yo ka vin agresif si magazen manje yo ap fini. Si w rankontre yon iyèn, fè anpil bri epi eseye fè l pè.

Si li atake, pa kouri. Olye de sa, eseye goumen ak tou sa ou genyen ki disponib.

Pifò hyèn pral jis vle kèk manje oswa yon kadav bèt, kidonk pa ba yo sa yo vle.

Sonje byen, iyèn yo pa bèt natirèlman agresif epi yo anjeneral jis atake pou dedomajman pou atak. Se konsa, si w ap janm nan mitan yon atak iyèn, sonje rete kalm epi goumen ak tou sa ou genyen!

 

konklizyon

Hyenas yo kaptivan ak bèt sovaj, men yo kapab tou danjere.

Si ou janm malere ase pou rankontre youn, pi bon fason pou evite yon atak se fè fas a li tèt sou. Fè gwo bri epi eseye fè l pè ak yon demonstrasyon de fòs.

Si sa pa mache, sonje ke yon ti kantite iyèn ka fè anpil domaj si yo mete men yo sou bon bèt la.

Pi bon fason pou kenbe bèt ou yo lwen moun ak bèt yo se kenbe yo laperèz separe. Hyenas yo se predatè epi yo pral chase nenpòt bagay ke yo ka trape.

Kidonk, li enpòtan pou w okouran de anviwonman w epi pran mezi pou w pwoteje tèt ou ak moun ou pran swen yo.

 

 

Kesyon moun poze souvan

 

 

Si yon pakèt Hyenas atake yon moun, kisa li ta dwe fè?

Si yon pakèt Hyenas atake yon moun, pi bon bagay pou w fè se kriye epi voye wòch sou li. Lè w fè sa, ou ka kreye yon distraksyon epi febli pake a.

Rete kalm epi pa eseye kouri. Si tout lòt bagay echwe, fè tèt ou pi piti ke posib epi pli nan yon boul jiskaske danje a te pase. Si ou ka goumen, fè sa menm si sa vle di sèvi ak men ou oswa nenpòt bagay ki disponib.

 

Poukisa iyèn yo danjere?

Hyenas yo se pi gwo predatè nan savann Afriken an, epi yo ka touye bèt pi gwo pase tèt yo. Yo gen yon machwè pwisan ke yo itilize pou kraze zo bwa tèt viktim yo epi koupe gwo atè yo. Yo tou rapid ak ajil, ki pèmèt yo trape bèt yo byen vit.

Si w pa gen chans pou w atake yon iyèn, pi bon bagay ou ka fè se rete kalm epi pa fè okenn mouvman toudenkou.

 

Ki pi bon fason pou siviv yon atak iyèn?

Si yon iyèn atake w, pi bon bagay pou w fè se goumen! Hyenas yo se bèt teritwa yo epi yo pa pral pran jantiyès ak nenpòt moun ki anvayi teritwa yo.

Pi bon fason pou siviv yon atak iyèn se pa kouri pi vit ke posib. Li enpòtan pou pa kite iyèn nan simonte w oswa jwenn okenn objè ki gen anpil valè, paske sa pral sèlman pwolonje rankont la ak ogmante chans ou yo pou yo touye.

Lè w ap kouri, eseye fè tèt ou pi piti ak inapèsi ke posib - eseye mete rad ki fè ou sanble ou fè pati nan anviwònman an. Sa a pral redwi chans pou yo takte ak kaptire pa iyèn la.

Èske gen yon diferans ant iyèn gason ak fi?

Pa gen okenn diferans enpòtan ant iyèn gason ak fi lè li rive karakteristik fizik yo.

Sepandan, iyèn fi yo sitou chase bèt mwayen ak gwo tankou boufalo, zèb, oswa fakok, alòske iyèn gason yo pi espesyalize nan lachas bèt ki pi piti tankou rat oswa zwazo.

Pi gwo diferans ki genyen ant iyèn gason ak fi se ògàn repwodiktif yo - fi yo gen yon pi gwo sak ki ka kenbe jiska sis jèn alafwa pandan ke gason pa gen youn ditou.

 

Kouman mwen ka pwoteje tèt mwen kont iyèn?

Si ou rive kwaze ak yon iyèn, asire w ke ou gen yon plan an plas. Sa gen ladann konnen kijan pou fè tèt ou gade gwo ak feròs, pote kèk bri byen fò avèk ou, epi kenbe distans ou ak bèt la. Si tout lòt bagay echwe, eseye rete kalm epi evite montre okenn pè oswa agresyon.

 

Ki jan ou debarase m de iyèn?

Fason ki pi komen pou debarase m de hyèn se fè yo pè ale ak gwo bri, voye wòch sou yo, oswa flite piman espre nan lè a. Si sa a pa mache, ou ka bezwen sèvi ak bal oswa yon kouto pou touye iyèn la.

 

konklizyon

Hyenas yo se youn nan bèt ki pi pè nan mond lan ak pou bon rezon. Yo konnen yo pou agresyon yo ak atizan konn fè yo, ki fè yo youn nan predatè ki pi danjere yo deyò.

 

 

Tcheke reyalite

 

Nou espere ou te renmen atik sa a ... Ki sa ki panse ou?

 

Tanpri, ezite pataje avèk nou nan seksyon kòmantè ki anba a.

Wè:
Tout sa ou bezwen konnen sou kwaze chen melanje Goberian

Kite yon repons

Tanpri antre kòmantè ou!
Tanpri antre non ou isit la

kat × 3 =